Teknologi med omtanke

Croptimate forhandler løsninger der kan måle og give dig information om en lang række jordforhold – fra jordfugtighed og ph-værdi over indhold af vigtige næringsstoffer. Samtidig arbejder vi på at udvikle løsninger der kan levere tidlig detektering af insekter.

Tilsammen giver det os mulighed for at levere løsninger med en bred pallette af fordele til dig som kunde.

Jordmålinger:

  • Overblik over lokale variationer i jordens fugtighed og næringsholdighed, muliggør dossering af gødning efter behov = bedre vækst
  • Monitorering af udvaskning, muliggør vedligehold af ensartede næringsværdier i hele dyrkningsfeltet = mere ensartet modenhed og høstkvalitet
  • Sparrede ressourcer i tid og omkostninger

Luftmålinger

  • Tidlig detektering af insektangreb, muliggør hurtig nedkæmpning af insektforekomst = mindre tab af afgrøder
  • Præcist billede af udbredelse muliggør præcisionssprøjtning = mindre pesticidforbrug og omkostninger

Croptimate tilbyder i dag en række løsninger til jordmålinger, mens løsninger til monitorering af insekt-forekomst er under udvikling. Kontakt os hvis I er interesserede i at deltage i udviklingen som testpartner.

Teknologiske løsninger er dog kun interessante hvis de løser problemer og bidrager til bedre forretning for vores kunder. Samtidig er behovene forskellige, om du er grøntsagsproducent, jordbæravler, vinproducent eller frugtavler. Derfor starter vi ethvert kundeforhold med sammen at finde de løsninger der giver størst værdi for din forretning.

A homepage section

This is an example of a homepage section. Homepage sections can be any page other than the homepage itself, including the page that shows your latest blog posts.

Om Croptimate

Croptimate udvikler IoT løsninger til smart farming

Blog

Contact